www.merellaan.nl

Vereniging van Huiseigenaren Merellaan Oost / Wiekslag

Gasverbruik flink omlaag - 2018 vergeleken met 2015

Van het Energie Collectief Capelle (ECC) ontvingen wij een overzicht van het gasverbruik in 2018 t.o.v. 2015 in de buurten die in die periode hebben meegedaan aan de Energiecampagne. Onze buurt deed als eerste mee als pilotproject in 2016.
Met een besparing van 8,5 % op het gasverbruik en gemiddeld 137 m3 per woning komt onze buurt er het beste uit t.o.v. de andere buurten die aan de actie hebben meegedaan.

Wij hebben daarop gevraagd of we een gedetailleerder overzicht konden krijgen van alleen onze buurt en dan per hofje. Per hofje was niet mogelijk, maar we ontvingen een duidelijk overzicht per postcode in onze buurt. De besparing die behaald is op het gasverbruik is behoorlijk, maar er zijn wel flinke verschillen te zien per postcode. Het verschil tussen het laagste en het hoogste gemiddelde verbruik per postcode bedraagt maar liefst zo'n 25%.

Leden van de vereniging kunnen de beide rapporten downloaden nadat zij zijn ingelogd bij "Servicepagina" => "Downloads".

Aan- / afmelden

by acls us

Tip !!

Heeft u in uw straat last van kleine irritaties? Zorgt een buurtgenoot herhaaldelijk voor overlast en is het woongenot van u en uw buren daarmee beperkt? Dan spreken we van woonoverlast. Los het op door in gesprek te gaan met uw buurtgenoten. Doe dit op een rustig moment en blijf vriendelijk.

 Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een Melding Woonoverlast maken op de website van de gemeente of bel 14010. De politie bereikt u via 0900 - 88 44.